Đơn xin miễn đóng Đảng phí

Đơn xin miễn đóng Đảng phí là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin miễn đóng Đảng phí

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin miễn đóng Đảng phí đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin miễn đóng Đảng phí là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn xin miễn đóng Đảng phí là văn bản của cá nhân(Đảng viên, người giữ các chức vụ trong Chi bộ Đảng,…) gửi đến người có thẩm quyền giải quyết việc xin miễn đóng Đảng phí cho cá nhân đó, để được miễn đóng Đảng phí thì người đó phải nêu rõ lý do, mục đích, sau đây là một trường hợp cá nhân viết đơn xin miễn đóng Đảng phí:

Mẫu Đơn xin miễn đóng Đảng phí


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

CHI BỘ ĐẢNG SỐ:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………,ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN MIỄN ĐÓNG ĐẢNG PHÍ

-Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011;

-Căn cứ Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

-Căn cứ Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành;

-Căn cứ Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành.

Kính gửi: – Ban chấp hành TW Đảng

– Bí thư Chi bộ….

Tôi tên là:………………………………….

Sinh ngày:………………….

CMND số:…………Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………

Chỗ ở hiện tại:……………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………………..

Chức vụ: Đảng viên

Tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau:

Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nên đã được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo vào ngày…tháng…năm…. Tôi được biết, theo quy định tại Điều 6 phần I mục B của Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành:

“6. Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên cấp ủy cơ sở quyết định.”

Chính vì vậy, tôi làm đơn này mong Ban chấp hành TW Đảng,Bí thư Chi bộ…xem xét để tôi được miễn đóng Đảng phí.

Tôi cam đoan những thông tin, nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có sai sót, tôi xin chịu trách nhiệm trước Chi bộ Đảng và pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo Người làm đơn
1. Giấy chứng nhận hộ nghèo

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.01

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com