Đơn xin bỏ môn

Đơn xin bỏ môn là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin bỏ môn

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin bỏ môn đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin bỏ môn là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin bỏ môn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP BỎ MÔN

(Vv: hủy bỏ môn học )

Căn cứ theo Thông báo số … /TB-ĐH… ngày … tháng … năm …. về việc rút bớt học phần, tín chỉ.

            Kính gửi:

  • PHÒNG ĐÀO TẠO
  • CỐ VẤN HỌC TẬP

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …/…/…..                   Số CMND: ……………………………………

Mã sinh viên: ……………………………………….. Lớp hành chính: …………………..

Xin được hủy đăng ký các môn học phần thuộc học kỳ…..năm học 20… – 20… như sau:

TT MÃ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ GHI CHÚ
1        
2        
3        
4        
5        

Lý do viết đơn:

Hiện nay, tôi đã đăng ký đủ môn học trong kì … năm …. Để đảm bảo chất lượng môn học và điểm tôi kính mong nhà trường tạo điều kiện cho tôi được rút bớt học phần.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(nếu có)

CỐ VẤN HỌC TẬP

 

(kí xác nhận )

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com