Mẫu đơn khởi kiện doanh nghiệp

Đơn khởi kiện doanh nghiệp là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn khởi kiện doanh nghiệp

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn khởi kiện doanh nghiệp đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn khởi kiện doanh nghiệp là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn khởi kiện doanh nghiệp là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (Tòa án) xem xét những sự việc nhất định và giải quyết tranh chấp giữa những chủ thể xác định, trong đó bên bị khởi kiện là doanh nghiệp.

Mẫu Đơn khởi kiện doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN DOANH NGHIỆP

(Về việc yêu cầu……………)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ/TỈNH………

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

…………………………………………………

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới hành vi/quyết định của doanh nghiệp mà bạn cho rằng hành vi/quyết định đó là không hợp lý, không hợp pháp, thiệt hại mà bạn phải gánh chịu cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Ngày…. tháng….. năm……, tôi có ký Hợp đồng….. số……. với:

Công ty:…………………………………

Trụ sở:…………………………………..

Giấy ĐKDN số:…………. Do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày…./…../…….

Hotline:…………………           Số fax (nếu có):……………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………     Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Chức vụ:……………….           Căn cứ đại diện:……………….

Theo nội dung Hợp đồng trên, Công ty……….. có trách nhiệm……………. trong thời gian từ ngày…/…/….. đến hết ngày…./…./…..Trong trường hợp hết thời gian trên mà công ty…… không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này, công ty…….. có trách nhiệm bồi thường/….

Tuy nhiên, tới ngày…./…./……, mặc dù tôi đã có văn bản yêu cầu công ty……… thực hiện đúng nghĩa vụ trên, công ty……. vẫn không thực hiện…… theo đúng thỏa thuận.

Hành vi vi phạm thỏa thuận của Công ty……… đã dẫn tới những thiệt hại về……….. cho tôi. Cụ thể là:

……………………………………………….

(Liệt kê thiệt hại mà bạn phải gánh chịu)

Ngày…./…./……, tôi có đến gặp và làm việc với Ông/bà……..- người đại diện theo pháp luật của công ty…../người có trách nhiệm/…. và đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại/… với Công ty……. Tuy nhiên, với những lý do vô lý như………………, Ông/bà……… từ chối việc bồi thường/… theo thỏa thuận/quy định của pháp luật.).

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều…… Bộ luật dân sự năm 2015:

“…”

(Phần này bạn đưa ra các căn cứ chứng minh cho quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết mà bạn đưa ra là hợp pháp)

Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Tôi nhận thấy tôi có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về giữa tôi và Công ty………… và Quý Tòa là Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên giữa tôi và Công ty………..

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về …… ……… của Công ty……….. đối với tôi vì đã gây thiệt hại về…….. theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com