Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà

Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở

Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc hỗ trở cải thiện nhà ở. Chủ thể có thẩm quyền thực hiện và tiếp nhận đơn là UBND xã/phường nơi bạn cư trú.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở

– Căn cứ Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2005

– Căn cứ Nghị định 45/2006/NĐ-CP về điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa

– Căn cứ Quyết định 117/2007/QĐ- TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 118/ttg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và điều 3 quyết định số 20/2000/qđ-ttg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

Kính gửi: UBND huyện/quận/ …………………

Tôi là: ………………………………………………………                      Nam/Nữ: …………………

Sinh ngày: … /… / …                                                             Dân tộc: ………………….

CMND số: ………………….. Cấp ngày: … / … / …                    Nơi cấp: ………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………….

Tôi là: ………………………………………………………………………………………

(Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ, …)

Tôi xin trình bày Quý cơ quan nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ: Tôi đang sinh sống tại thôn Gia Liễu có một căn nhà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 3527452 tờ bản đồ số 3. Do căn nhà đã cũ, mái đã hư hỏng nặng, bị dột mỗi khi trời mưa, căn nhà không còn đủ kiên cố. Hiện tại, tôi tuổi già sức yếu, không đủ khả năng kinh tế để cải tảo lại nhà cửa).

Theo tôi được biết quy định tại Điều 2 Quyết định số 118-TTg về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở quy định như sau:

“Điều 2:

2. Điều kiện và mức hỗ trợ.

a) Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn… thì tuỳ theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng “Nhà tình nghĩa”, được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp.

b) Người có công với Cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát, chật chội, không bảo đảm điều kiện sống trung bình so với cộng đồng nơi họ cư trú mà không có khả năng khắc phục thì tuỳ theo hoàn cảnh của từng người và khả năng của từng địa phương mà hỗ trợ họ cải tạo, sửa chữa nhà ở.

…”

Do đó, tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho tôi.

Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật nếu nội dung trên không đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com