Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho phép cá nhân thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng công trường hoặc nhà ở riêng lẻ sao cho phù hợp với quy chuẩn, quy định của luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

– Căn cứ Luật xây dựng 2014

– Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BXD về cấp giấy phép xây dựng

Kính gửi: Sở xây dựng/UBND cấp huyện/…

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ):…

– Người đại diện: ………………………………… Chức vụ: ……………………………..

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………

– Số nhà: ………… Đường (phố): …………….  Phường (xã) …………………………….

– Quận (huyện) ………………………………… Tỉnh, thành phố: ………………………..

– Số điện thoại: …………….

2. Địa Điểm xây dựng:…

– Lô đất số: ……………………………………….      Diện tích: ………………. m2.

– Tại: ……………………………………………….  Đường: ……………………………

– Phường (xã): ……………………………………… Quận (huyện): ..……………………

Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (s, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

…………………………………………………………………………………………………..

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ: Giấy phép xây dựng của tôi được Uỷ ban quận 9 TP.HCM cấp ngày 1/6/2016 cho phép xây dựng nhà ở riêng lẻ với diện tích 72m2. Tôi làm hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhằm tăng diện tích sử dụng so với giấy phép ban đầu với diện tích là 100m2.)

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

– Tên đơn vị thiết kế: ………………………………………………………………………..

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày ……………

– Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………..

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: …… Do: ………..  Cấp ngày: ………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………..

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………….      Cấp ngày ………………………..

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế Điều chỉnh/gia hạn:

……. tháng.

7. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 – ……………………………………………………………………………………………

2 – ……………………………………………………………………………………………

  Người làm đơn

 

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com