Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm

Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm

Đơn báo cáo bên môi trường về sự ô nhiễm là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày, đưa ra hiện trạng về sự ô nhiễm môi trường tới chủ thể có thẩm quyền (thanh tra môi trường, Sở tài nguyên môi trường,…) để đề nghị những chủ thể này có các biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN BÁO CÁO VỀ SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

– Căn cứ….

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……..

– Ông………………… – Chủ tịch UBND xã………

(Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết đơn của bạn như Chủ tịch UBND cấp huyện/cấp tỉnh/Thanh tra chuyên nhành bảo vệ môi trường/…)

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

(Nếu là nhóm cá nhân làm đơn thì trình bày thêm các thông tin sau:

Cùng:

1./Ông……………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

2./ Ông……………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

3./… (Liệt kê các cá nhân làm đơn)

(Chúng) tôi xin trình bày với Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Trình bày thực trạng ô nhiễm môi trường ở nơi cư trú của bạn)

Vì lý do trên, (chúng) tôi làm đơn này kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà có thể xem xét, thực hiện việc xác minh, điều tra và đưa ra các biện pháp xử lý tình trạng trên, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường. Trong đó, (chúng) tôi xin đưa ra những đề nghị sau:

1./………………………..

2./………………………..

(Đưa ra những yêu cầu của bạn trong việc giải quyết vấn đề trên)

(Chúng) tôi xin cam đoan với Quý cơ quan/Ông/Bà những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà xem xét và sớm có biện pháp giải quyết tình trạng trên.

(Chúng) tôi xin trân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com