Công văn rà soát

Công văn rà soát là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đưa ra đề nghị rà soát văn bản, hoạt động, quá trình thực hiện công việc,… của một hoặc một số chủ thể nhất định với chủ thể có thẩm quyền.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn rà soát

CÔNG TY………PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc rà soát….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN RÀ SOÁT NỘI DUNG

Kính gửi: Công ty…………….

(Địa chỉ:…………………………………………..)

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền,

tùy thuộc vào chủ thể có quyền giải quyết công văn của bạn)

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch…… theo Quyết định………./nhận được Chỉ thị………… yêu cầu Phòng/ban chúng tôi cùng Phòng/Ban………… triển khai thực hiện kế hoạch……….. trong thời gian từ……………. đến……………

Tuy nhiên, sau một thời gian thưc hiện công việc/Quyết định trên/…., cụ thể là từ ngày…/…./….. đến ngày…/…./….., Phòng/Ban chúng tôi nhận thấy hoạt động của Phòng/Ban chúng tôi có sự mâu thuẫn/không phù hợp/khác biệt/… với hoạt động của Phòng/Ban…………… Tình trạng này gây ảnh hưởng tới kết quả thực hiện kế hoạch của Phòng/ban chúng tôi trong quá trình thực hiện kế hoạch theo Quyết định……………..

Ngày…/…./……., Phòng/Ban chúng tôi có trao đổi việc này với Phòng/Ban……………. Và phát hiện một số lỗi nội dung trong chỉ thị mà Công ty gửi cho Phòng/Ban chúng tôi cùng Phòng/ban………….

Do vậy, ngày…./…./….. Phòng/ban chúng tôi làm công văn này để kính đề nghị Công ty xem xét sự việc trên và tổ chức tiến hành rà soát lại nội dung của Chỉ thị………… mà Công ty đã gửi cho Phòng/Ban chúng tôi và Chỉ thị………….. mà Công ty đã gửi cho………….. yêu cầu hai Phòng/Ban chúng tôi hợp tác triển khai thực hiện kế hoạch……………

Phòng/ban chúng tôi cam đoan những thông tin mà chúng tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin trên.

Phòng/ban chúng tôi kính gửi công văn này tới Công ty để Quý công ty xem xét và tổ chức thực hiện việc rà soát lại các văn bản trên, đồng thời đưa ra chỉ thị phù hợp để Phòng/ban chúng tôi  thực hiện kế hoạch…….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com