Công văn rà soát quy hoạch cán bộ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn rà soát quy hoạch cán bộ


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN RÀ SOÁT QUY HOẠCH CÁN BỘ

Rà soát quy hoạch cán bộ

Kính gửi: – Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị trong trường ………….

Thực hiện kế hoạch công tác thường niên về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban giám hiệu yêu cầu Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo,….

Căn cứ vào Văn bản số …/…. Ngày … tháng … năm … về việc thực hiện công tác rà soát và xây dựng quy hoạch cán bộ như sau:

Một số yêu cầu chung về công tác quy hoạch cán bộ:

  • Đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch …
  • Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm ….
  • Quy hoạch đối với cán bộ đương chức …
  • Độ tuổi, cơ cấu nữ, cán bộ chưa là đảng viên trong quy hoạch …

Nội dung quy hoạch:

  • Về chức danh quy doanh …
  • Quy trình xây dựng quy hoạch…
  • Rà soát, bổ sung cán bộ…

Tổ chức thực hiện:

  • Chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn …

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban giám hiệu trường… (để b/c );

– Cán bộ … (để b/c );

– Lưu VT.

TM GIÁM ĐỐC SỞ …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com