Biên bản nghiệm thu vật tư

Biên bản nghiệm thu vật tư là sự ghi nhận việc giao nhận nghiệm thu vật tư giữa bên giao và bên nhận và là căn cứ chứng minh bên giao đã giao hàng và bên nhận đã nhận hàng…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu vật tư


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng…..năm…..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ

Hôm nay, ngày….tháng….năm…., tại Công ty…………., chúng tôi gồm:

1.Bên giao: …………………………..

Đại diện là ông/bà:……………………………….

2.Bên nhận: …………………………………

Đại diện là ông/bà: …………………………..

Tiến hành, kiểm tra và giao nhận các thiết bị sau:

STT Tên vật tư (mã số, tính năng, kĩ thuật) Đơn vị tiền Số lượng Tình trạng thiết bị dụng cụ Bảo hành Ghi chú
1.            
2.            

Tổng cộng:

 

Bằng chữ: ……………………….

– Các yêu cầu về thiết bị:

+ Thiết bị đảm bảo:………………………

+ Bảo hành thiết bị: ………………………..

  • Tình trạng bàn giao, nghiệm thu: Thiết bị đáp ứng các yêu cầu trên
  • Đề nghị: Đưa vào quản lý và sử dụng thiết bị

– Các bên cùng thống nhất với nội dung trên

Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị được lập thành 04 bản có giá trị như sau.

BÊN GIAO BÊN NHẬN BÀN GIAO NGƯỜI QUẢN LÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com