Kê khai thuế GTGT cho công ty phần mềm có được kê vào chi phí công ty

Công ty em là công ty phần mềm nên được miễn một số khoản thuế giá trị gia tăng khi cung cấp dịch vụ, sản phẩm. Nhưng khi em xuất hóa đơn đầu vào thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT với các đơn vị khác. Giờ em thực hiện kê khai thuế thì phần em chịu thuế GTGT đó có được kê vào chi phí công ty không hay phải kê vào thuế GTGT. Em không hiểu lắm, xin được giúp đỡ, em cảm ơn.

Theo nội dung sự việc anh/chị trình bày, chúng tôi nhận định thắc mắc của khách hàng liên quan đến thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

– Cơ sở pháp lý:

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

– Luật sư tư vấn:

Theo quy định pháp luật về thuế, trường hợp được miễn thuế thì vẫn được xem là thuộc diện chịu thuế và phải kê khai thuế. Vì vậy, phần nghĩa vụ thuế GTGT đầu vào đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm được miễn thuế của Quý Công ty vẫn phải được ghi nhận tại hóa đơn để làm căn cứ tiến hành kê khai thuế GTGT cũng như thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại thời điểm kê khai.

Cụ thể, khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất;

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. 

đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Bên cạnh đó, với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như trên, Quý Công ty cần lưu ý một số trường hợp có thể được hoàn thuế GTGT theo Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com