Hợp đồng thuê nhân viên vệ sinh thời vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Về việc thuê nhân viên vệ sinh thời vụ

Số:…../HĐLĐ

  • Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015;
  • Căn cứ: Luật lao động 2013

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH A

Địa chỉ trụ sở:………………………………

Mã số thuế………………

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B: Nguyễn Văn B

Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………

Hiện tại cư trú tại:……………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

1.1.       Loại hợp đồng lao động: Thời vụ … tháng.

1.2.       Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 

1.3.       Địa điểm làm việc: …………………………………

1.4.       Chức danh chuyên môn: ………………………

1.5.       Chức vụ (nếu có): ……………………………

1.6.       Công việc phải làm: …………………
 

Điều 2: Chế độ làm việc:

2.1.      Thời gian làm việc 8h/ngày 

2.2        Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

3.1.       Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: ……………………………

b) Mức lương chính hoặc tiền công: …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: …………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: ……………………………

k) Chế độ đào tạo: ……………………………

l) Những thoả thuận khác: 

…………………………………

3.2.       Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất: 

…………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

4.1.       Nghĩa vụ: 

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 

4.2.       Quyền hạn: 

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…). 

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước l  ao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

5.1.       Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

5.2.       Chấm dứt hợp đồng theo thoả thuận của hai bên.

Điều 6. Điều khoản hiệu lực

6.1.       Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 

6.2.       Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

ĐẠI DIỆN BÊN A
……
(Kí tên đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
…..
(Kí tên đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com