Hợp đồng biên dịch sách chuyên ngành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG BIÊN DỊCH

Số: 24/2020/HĐDV

  • Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;
  • Căn cứ vào Luật thương mại 2005 và các văn bản có liên quan;
  • Căn cứ theo nhu cầu, năng lực và thoả thuận cụ thể giữa hai bên.

Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2020. Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là bên A):

Công ty:……………………………….

Địa chỉ:……………………..

Điện thoại:…………………..

Mã số thuế:…………………..

Đại diện :………………………Chức vụ:……………….

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Căn cứ đại diện:………………………

BÊN NHẬN DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là bên B):

Công ty:…………………………………….

Địa chỉ:………………………………..

Điện thoại:……………………………..

Mã số thuế: …………………………………

Đại diện:……………………..Chức vụ:……………

Căn cứ đại diện:……………………………

Số tài khoản:………………Tại ngân hàng:…………… Chi nhánh:………….

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, hai bên đã nhất trí ký kết Hợp đồng Đại lý này với những điều khoản như sau:

Điều 1: Phạm vi dịch vụ

1. Bên A giao cho bên B dịch bản tài liệu: …………………

2. Ngôn ngữ gốc ………………                                

3. Ngôn ngữ phiên dịch: Từ tiếng Việt sang tiếng Anh;

3. Cách thức trình bày văn bản  : Tương tự văn bản gốc;

4. Font chữ:……………                                

5. Cỡ chữ:…………… 

8. Tổng số trang tài liệu: ……………………….            

Điều 2: Tiêu chuẩn dịch vụ

2.1. Chuyên viên thực hiện

– Thành thạo ít nhất 02 ngôn ngữ ( bao gồm cả tiếng mẹ và ngôn ngữ sẽ sử dụng để biên dịch cho công việc trong Hợp đồng này)

– Có một vốn từ vựng sâu, hiểu biết tốt về các lĩnh vực đang phiên dịch.

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật tối thiểu … năm.

2.2. Chất lượng bản dịch

– Văn phong tốt, diễn đạt trôi chảy, liền mạch.

– Dịch đúng nghĩa với bản gốc, sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành phù hợp.

– Bản dịch thể hiện sự nhuần nhuyễn, thông thạo ngôn ngữ của người bản địa.

– Bản dịch dịch được rõ ràng các từ, cụm từ viết tắt của bản gốc.

– Bản dịch được format chính xác với bản gốc.

Điều 3: Bảo mật thông tin

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, đối với các thông tin, tài liệu bên A giao cho bên B, bên B phải có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin tuyệt đối không tiết lộ cho bất kì bên thứ 3 nào không có thẩm quyền tiếp nhận.

– Đối với tài liệu sau khi đã hoàn thành biên dịch, bên B không được lưu trữ bất kì một thông tin nào về tài liệu dưới bất kì hình thức nào.

– Nếu nội dung và thông tin bị tiết lộ bởi bên B, bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và phải bồi thường theo sự phán quyết của tòa án. Nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này sẽ vẫn có hiệu lực trong thời hạn hai năm kể từ thời điểm hợp đồng này chấm dứt. Bên A bảo lưu quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên B (bao gồm cả các nhân viên của Bên B) không tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ về bảo mật này.

Điều 4: Thực hiện dịch vụ

– Bên A giao cho bên B bản tài liệu cần biên dịch như theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.

– Bên B cung cấp cho bên A các thông tin chứng minh trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc của chuyên viên thực hiện dịch vụ.

– Bên B sử dụng vốn từ vựng một cách chính xác, rõ ràng và không được phép làm thay đổi ý nghĩa câu mà người viết muốn truyền đạt.

Trong quá trình dịch, bên B thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của bên A.

– Kiểm tra bản dịch lần hai và độc lập bằng cách so sánh văn bản gốc và văn bản sau khi dịch sẽ giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo sự thống nhất về thuật ngữ, và tránh những hiểu lầm và những sai sót do bất cẩn.

Điều 5: Thời hạn thực hiện

Bên B đảm bảo hoàn thành bản dịch trong thời gian 01 tuần kể từ ngày nhận được 50% tiền tạm ứng trên tổng giá trị của Hợp đồng.

Điều 6: Cam kết các bên

6.1. Cam kết bên A

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện toàn bộ công việc của mình theo thoả thuận tại Điều 4.

– Sau khi hai bên thống nhất, bên B sẽ gửi bản biên dịch hoàn thiện cho bên A. Kể từ thời điểm này, bên A sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bản biên dịch.

6.2. Cam kết bên B

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện toàn bộ công việc của mình theo thoả thuận tại Điều 4.

– Cam kết thực hiện đúng quy định về bảo mật thông tin quy định tại Hợp đồng này.

– Cam kết chịu trách nhiệm tính xác thực so với bản gốc đối với những thông tin trong bản biên dịch.

Điều 7: Giá trị hợp đồng

– Phí dịch / trang:………………

– Tổng phí phải thanh toán:……………

– Tạm ứng: ……………

Điều 8: Phương thức và thời hạn thanh toán

– Trong thời hạn một ngày kể từ ngày hai bên k‎ý hợp đồng dịch thuật này, bên A sẽ tạm ứng 50% tổng phí dịch thuật cho bên B, số tiền còn lại sẽ được bên B thanh toán trong vòng …  ngày sau khi bàn giao tài liệu dịch, kiểm tra số lượng, chất lượng bản dịch.

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Bên A sẽ trả trực tiếp cho ông/bà:…………..

Số điện thoại:……………

Số chứng minh nhân dân:……………

Hoặc bên A sẽ chuyển khoản theo thông tin:

Số tài khoản: …………

Tại Ngân hàng:………………… Chi nhánh:………

Và có biên lai xác nhận.

– Các chi phí phát sinh thêm ngoài hợp đồng sẽ do hai bên tự thoả thuận.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ các bên

9.1. Bên A

– Đảm bảo tính hợp pháp về nội dung của văn bản gốc.

– Tạo điều kiện giúp đỡ bên B hoàn thành tốt việc dịch thuật như cung cấp hoặc giải nghĩa, giải thích các thuật ngữ chuyên môn hoặc các thông tin liên quan trong phạm vi và khả năng có thể.

– Có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định pháp luật.

9.2. Bên B

– Tiến hành dịch thuật đảm bảo độ chính xác về nội dung, ngữ nghĩa, văn cảnh, hình thức trình bày văn bản khi chuyển thể ngôn ngữ của văn bản cần dịch. 

– Hoàn thành và giao tài liệu dịch đúng thời hạn cam kết giữa hai bên.

– Chỉnh sửa và hiệu đính bản dịch theo đúng yêu cầu của bên A nếu bản dịch có lỗi không sát nghĩa hoặc bị bỏ sót.

– Tuyệt đối giữ bí mật nội dung cũng như thông tin của tài liệu và không được phép cung cấp cho bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của bên A

– Được bên A thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Hợp đồng này.

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định pháp luật.

Điều 10: Phạt vi phạm

– Nếu bên A không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên A sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

– Nếu bên B không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên B sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

Điều 11: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc gây thiệt. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 13: Chấm dứt hợp đồng

13.1.Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng, hai bên đã cố gắng giải quyết nhưng Hợp đồng trên thực tế vẫn không thể tiếp tục thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

13.2. Lý do khách quan chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng có thể chấm dứt trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, hai bên đã cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng Hợp đồng vẫn không thể thực hiện được trên thực tế.

– Quy định pháp luật ban hành có điều cấm liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng này.

Điều 14: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

                Ký tên A                                                                                                  Ký tên B

        Ký và ghi rõ họ tên                                                                                    Ký và ghi rõ họ tên

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com