Đơn xin chuyển nhượng cổ phần cho người không phải cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty K

  • Căn cứ vào luật : Luật doanh nghiệp 2014
  • Căn cứ vào nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Căn cứ vào khoản 1 điều 126 luật doanh nghiệp 2014

  • 126.1 Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Tôi có quyền chuyền nhượng cổ phần cho

Ông Nguyễn Văn B 

 CMND số : 98765431                         ngày cấp :3/5/1994                        Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 2 phố B , Phường B, Quận C , thành phố Hà Nội

Số cổ phần là :

Giá trị cổ phần :

Từ những căn cứ trên tôi xin Hội đồng quản trị công ty K thực hiện:

Cho tôi là Nguyễn Văn A được thực hiện chuyển nhượng số cổ phần của tôi cho ông Nguyễn Văn B.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com