Công văn yêu cầu chuyển đổi công nghệ sản xuất

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀ NỘI
————————
PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH
Số: …/CV-QLVH
V/v: Yêu cầu chuyển đổi công nghệ sản xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-             
…, ngày … tháng … năm …  

Kính gửi: BGĐ Công ty sản xuất phụ tùng ô tô Hà Nội 1

(Địa chỉ: …)

Thực hiện Quyết định số …/QĐ-UBND thành phố Hà Nội về đổi mới công nghệ sản xuất, Phòng Quản lý vận hành – Tổng Công ty sản xuất và phân phối phụ tùng ô tô Hà Nội gửi Công văn số …/CV-QLVH yêu cầu BGĐ Công ty sản xuất phụ tùng ô tô Hà Nội 1 tiến hành thay thế, chuyển đổi công nghệ sản xuất phụ tùng ô tô.

Từ ngày …/…/… đến nay, tại trụ sở chính số …, Tổng công ty sản xuất và phân phối phụ tùng ô tô Hà Nội đã tích cực triển khai đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất ô tô của mình. Thành công nhất phải kể đến việc thay mới hệ thống máy đúc khuôn hợp kim kẽm, hệ thống đã góp phần tăng năng suất sản xuất của quý này lên gấp hơn 3 lần so với quý trước.

Do đó, nay Phòng Quản lý vận hành – Tổng công ty đề nghị tất cả công ty con, công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty tiến hành chuyển đổi đồng bộ công nghệ đúc áp lực cao thế hệ mới nhằm mục đích nâng cao năng suất sản xuất phụ tùng ô tô, tăng sức cạnh tranh trên thị trường khu vực, bắt kịp xu thế chuyển đổi công nghệ sản xuất của cả nước.

Phòng Quản lý vận hành – Tổng công ty kính báo để BGĐ Công ty biết và lên kế hoạch triển khai, nghiêm túc thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH               
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com