Biên bản họp xác minh nguồn gốc vật tư

CÔNG TY …
————
Số: …/…/BBCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN HỌP

V/v: Xác minh nguồn gốc vật tư

Hôm nay, vào lúc … ngày … tháng … năm …, tại …

Chúng tôi gồm:

Bên giao thầu (bên A):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà                                        Chức vụ:

Bên nhận thầu (bên B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà                                        Chức vụ:

Cùng tham dự cuộc họp nhằm xác minh nguồn gốc vật tư được sử dụng trong quá trình xây dựng và nghiệm thu đợt 1 công trình Tòa nhà văn phòng theo Hợp đồng số …/HĐTCXD, ký kết ngày …/…/… Các bên thống nhất kết quả họp được ghi nhận bằng biên bản họp với nội dung sau:

Theo Công văn đề nghị xác minh nguồn gốc vật tư số …/CV mà bên A gửi cho bên B vào ngày …/…/…, tại cuộc họp bên B đã tiến hành bàn giao các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc vật tư xây dựng bên mình sử dụng trong đợt 1, gồm:

– Hóa đơn VAT;

– Hợp đồng vận chuyển;

– Phiếu nhập/xuất kho;

– Biên bản nghiệm thu và xác nhận vật tư.

Bên A xác nhận bên B đã cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết, hoàn thành nghĩa vụ xác minh nguồn gốc vật tư, đáp ứng kịp thời đề nghị của bên A.

Các bên cam kết đã tự đọc lại và xác nhận toàn bộ nội dung trên là sự thật. Biên bản họp gồm 02 (hai) trang được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Đại diện bên A                                                          Đại diện bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com