Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ trường mầm non

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ trường mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ

TRƯỜNG MẦM NON………………………….

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số……… ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng trường Mầm non………… về việc………………;
  • Căn cứ Thông báo số………… ngày… tháng… năm… của…… về việc…….;
  • Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ Trường Mầm non……… giai đoạn………….

Vào lúc …….. giờ ngày… tháng… năm…, Ban Kiểm tra nội bộ Trường Mầm non……. tiến hành thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục của trường theo quy chế………… trong giai đoạn………………………….

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban Kiểm tra nội bộ:

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

– Ông/Bà……………………………………… – Chức vụ……………………….

  • Đối tượng được kiểm tra (Cá nhân, bộ phận)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II – Lý do, mục đích kiểm tra

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

III – Nội dung kiểm tra

– Kiểm tra chuyên môn, hồ sơ sổ sách của tổ, giáo viên, nhân viên;

– Kiểm tra chuyên đề, công tác tuyên truyền, phong trào thi đua;

– Kiểm tra công tác bản quản, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học;

– Kiểm tra tỷ lệ chuyên cần, kết quả theo dõi sức khoẻ cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng;

– Kiểm tra cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn tại các lớp;

– Kiểm tra việc xuất nhập thực phẩm, ký kết các hợp đồng thực phẩm; công tác an toàn trẻ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

IV – Kết quả kiểm tra

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

V – Đánh giá kết quả

* Ưu điểm

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

* Hạn chế

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

VI – Ý kiến khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật.

ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN, CÁ NHÂN ĐƯỢC KTBAN KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com