Đơn xin xác nhận hàng thừa kế thứ nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HÀNG THỪA KẾ THỨ NHẤT

  • Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao

Văn phòng công chứng Lâm Thao

Họ và tên tôi là: NGUYỄN LINH TRANG                                 Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985                    Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319735132

Ngày cấp: 17/01/2018                     Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0340712530

Mối quan hệ với người mất: cha con ruột

Căn cứ theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

“Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như sau.

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”

Tôi xin trình bày cụ thể dưới đây là danh sách những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và di sản của ông NGUYỄN MINH HOÀNG:

  1. Họ và tên: TRẦN MAI LINH                           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1965                    Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 735131932

Ngày cấp: 12/12/2010         Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Mối quan hệ với người mất: vợ chồng

  • Họ và tên: NGUYỄN MINH MINH                            Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1980                    Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319373512

Ngày cấp: 1/12/2005           Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Mối quan hệ với người mất: cha con ruột

  • Họ và tên tôi là: NGUYỄN LINH TRANG                            Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985                    Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319735132

Ngày cấp: 17/01/2018                     Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0340712530

Mối quan hệ với người mất: cha con ruột

  • Tài sản để lại của người mất:
  • 01 thửa đất
  • 01 sổ tiết kiệm 200.000.000 đồng
  • 01 xe máy Honda

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét và xác nhận hàng thừa kế thứ nhất cho tôi để gia đình tôi có thể tiến hành thủ tục chia di sản.

Tôi xin cam đoan nội dung tờ tường trình trên là đúng sự thật, nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót bất cứ người thừa kế theo pháp luật nào khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:
Sổ hộ khẩu
Giấy tờ nhân thân của tôi
Giấy tờ nhân thân của vợ người mất
Giấy tờ nhân thân của con người mất
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)    
NGUYỄN LINH TRANG  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com