Đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …..tháng ……năm …….

ĐƠN XIN GIA HẠN TRẢ NỢ

  • Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;
  • Căn cứ Quyết định 312/QĐ-NHNN về việc đính chính thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;
  • Căn cứ vào Hợp đồng vay số….ngày…/…/…..;
  • Căn cứ vào tình hình thực tế

Kính gửi: Ngân hàng…………chi nhánh………

Họ và tên tôi là:………… Giới tính:…………

Sinh ngày:…………….Dân tộc:…..…………Quốc tịch:…………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:………………

Hộ khẩu thường trú:…………………

Địa chỉ hiện tại:……………………

Số điện thoại liên hệ:……………………

Nghề nghiệp:……………………

Nơi làm việc:…………………………

Hợp đồng vay số:………………………Ngày:…../…./……………………

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

……………………………………

Căn cứ theo Điểm… Khoản… Điều…. Luật…:

“……..”

Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ:

Điều 19. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, như sau:

1. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng; thời hạn cho vay không thay đổi.

2. Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.

3. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.

Tôi nhận thấy, việc tôi không thể trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc (và/hoặc lãi tiền vay) là có lí do chính đáng. Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính mong quý chi nhánh xem xét và thông qua yêu cầu gia hạn trả nợ nợ gốc (và/hoặc lãi tiền vay) trong vòng ….tháng(năm).

Tôi cam đoan những nội dung khiếu nại trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

* Tài liệu đính kèm:
Hợp đồng vay số…ngày…/…/….;
CMND/CCCD;……
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com