Đơn xin thăm gặp người bị tạm giữ/tạm giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………………., ngày….. tháng…năm…….

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

( Bị can ………………………………)

Kính gửi: – Thủ trưởng cơ sở giam giữ………………. 

 – Quản lý trại tạm giam…………………………

Tên tôi là:………………………………….………….…Sinh ngày…./…./…….
CMND /Hộ chiếu số:……………..Cấp ngày.…/…./…….Nơi cấp:CA…………
Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ……….….…………………………..Chức vụ:……………….

Hôm nay, ngày… tháng…năm……, tôi làm đơn này để xin gặp phạm nhân đang bị tạm giam tại trại giam…………………….. là:

Họ và tên: ……………………………….…………          Sinh ngày…/…./…….
Nơi ĐKTT:………………………………………….…………………………….
Họ và tên cha:………………………………………          Năm sinh:………

Họ và tên mẹ:…………….……..…………………..          Năm sinh:……….
Hành vi phạm tội:……………………………………..………………………….
Bị bắt ngày:…./…../…….          Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày……/…./………
Quan hệ với người xin được gặp:…………………………………………………

Lý do gặp:

…………………………………

Căn cứ Điều 22 Bộ luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015:

“ Điều 22. Việc gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng; trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý. Thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ.

2. Người đến thăm gặp phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong trường hợp là thân nhân của họ. Việc thăm gặp phải chịu sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của cơ sở giam giữ;

…”

Như vậy, kính mong Giám thị trại giam và Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự CA huyện………….… xem xét và cho chúng tôi được thăm người bị tạm giam, tạm giữ.

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

       Xác nhận của UBND huyện…….                       Người làm đơn    

                                                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com