Đơn xin học mẫu giáo cho con

Đơn xin học mẫu giáo cho con

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

………, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN HỌC MẪU GIÁO

(V/v: xin học mẫu giáo tại Trường…………)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường…………………………………….

Tôi tên là:………………………………       Sinh năm:…………………………..

Số CMTND:……………                   Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:……………..

Nghề nghiệp:……………………….            Nơi công tác:……………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………

Địa chỉ email (nếu có):…………………………………………………………………

Họ và tên vợ (chồng):…………………………      Sinh năm:……………………..

Số CMTND:……………                   Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:……………..

Nghề nghiệp:……………………….            Nơi công tác:………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………

Hiện nay, chúng tôi có con nhỏ là cháu:………………….., sinh ngày… tháng… năm… đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Vậy nên tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu xem xét và cho phép cháu được nhập học và đến học tại lớp…… Trường………… Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                           NGƯỜI LÀM ĐƠN

– 01 bản sao giấy khai sinh;                                            (ký và ghi rõ họ tên)

– 01 bản sao sổ hộ khẩu số…..

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com