Đơn xin đính chính sổ hộ khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

ĐƠN XIN ĐÍNH CHÍNH SỔ HỘ KHẨU

  • Căn cứ Luật hộ tịch 2014;
  • Căn cứ Luật cư trú năm 2006 sửa đổi năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Họ và tên tôi là: LÊ THUÝ HIỀN                                Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 166, Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan đính chính lại sổ hộ khẩu về người có thông tin dưới đây

Họ và tên: LÊ THUÝ HẰNG                             Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/08/ 2020           Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Phú Thọ

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, tôi đã tiến hành đăng ký khai sinh cho cháu LÊ THUÝ HẰNG. Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy khai sinh tôi phát hiện ra ngày sinh của cháu hoàn toàn không khớp với ngày sinh gia đình tôi đã cung cấp. Tôi đã có yêu cầu cải chính lại ngày tháng năm sinh của cháu và được UBND huyện Lâm Thao chấp nhận và đưa ra quyết định đính chính.

Nay tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan xác nhận và đính chính lại sổ hộ khẩu cho gia đình tôi.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:
Sổ hộ khẩu
Quyết định đính chính của UBND huyện Lâm Thao
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
Giấy tờ nhân thân của tôi
Phú Thọ, ngày 18 tháng 8 năm 2020
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
LÊ THUÝ HIỀN  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com