Đơn đề nghị cấp trợ cấp nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP NÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện…………

Căn cứ Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tôi tên là:……………………………                             Sinh ngày:……………………..

Chứng minh nhân dân:..…………..  Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………… tại……………………………………………

Tôi làm đơn này xin trình bày với cơ quan một việc như sau:

Hiện nay gia đình tôi đang trồng……, trên địa bàn huyện……. với diện tích……….ha. Gia đình tôi đã thực hiện hoạt động nuôi trồng này từ năm….. đến nay. Tuy nhiên hiện nay, gia đình tôi đang dự định vay vốn hỗ trợ cho hoạt động sản xuất mùa vụ năm nay.

Căn cứ Điều 2 Nghị định 116/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng:

2. Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân, bao gồm:

  1. Cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại;

3. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết. Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ vay vốn không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện.

Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân quy định tại khoản này bao gồm:

a) Hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

b) Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn;

…..”

Do vậy, tôi làm đơn này đề nghị được trợ cấp vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp với số tiền là……….Rất mong được cơ quan hỗ trợ và chấp thuận nguyện vọng này của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                          Người làm đơn

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;                                (ký và ghi rõ họ tên)

– Bản vẽ hiện trạng vị trí;

– Hình ảnh, video ghi lại hiện trạng của đất.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com