Biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt

Biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Hôm nay, vào lúc ……giờ, ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:……………..

Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên Giao

Ông/bà:……………………..

Chức vụ: …………………….

Điện thoại: ……………….

Bên B: Bên nhận

Ông/bà:………………………

Chức vụ: …………………….

Điện thoại: ………………..

Nội dung:

1.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

2.Nội dung nghiệm thu

Thiết bị nghiệm thu:…………………………

Số lượng:……………………….

Chất lượng thiết bị:………………….

Quy cách:…………………

Xuất xứ:…………………………

Tình trạng thiết bị:……………………

Tiêu chuẩn kĩ thuật:…………………….

Thiết kế và bản vẽ thiết bị:……………….

Vị trí lắp đặt thiết bị:………………

3.  Kết luận: Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có)

Bên GiaoBên Nhận

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com