Đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

V/v trích đo đạc lại đất

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện…….

Hoặc Phòng Địa chính xã/phường…………………

  • Căn cứ luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật đất đai năm 2013;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi là chủ sở hữu thửa đất số…………………………….. theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày……………. do…………………………. tại địa chỉ …………..

Lý do xin xác nhận: xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất/ cung cấp theo yêu cầu để giải quyết tranh chấp/tách thửa……………….

Nay tôi làm đơn này, đề nghị  …… xác nhận việc đã trích đo lại thửa đất số……… tại địa chỉ…………….là ………………….m2 . Để tôi hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/cung cấp cho Tòa án………………………………..

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Các giấy tờ khác liên quan  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com