Đơn xin miễn học Giáo dục thể chất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MIỄN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………………………..

Tổ bộ môn giáo dục thể chất/Phòng đào tạo

Em tên là:…………………………………………………….. (Mã sinh viên………………………)

Sinh ngày:………………………………………………………Nơi sinh:…………………………….

Hiện đang học lớp:……………………………………………… Khóa:…………………………….

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………..

Nay em làm đơn này kính mong Nhà trường tạo điều kiện để em được  miễn học môn giáo dục thể chất do:…………………………………………………………………………….

Kèm theo các loại chứng từ, giấy chuẩn đoán của bệnh viện để xem xét miễn giảm: ………………………………………………………………………………………………………..

Em xin chân thành cảm ơn!

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO/ TRƯỞNG BỘ MÔN GDTCDuyệt của BGHNgười làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com