Biên bản xét kỷ luật học sinh đánh nhau

Biên bản xét kỷ luật học sinh đánh nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

BIÊN BẢN KỶ LUẬT HỌC SINH

(V/v: …….)

  • Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động trường …………………
  • Căn cứ nội quy, quy định của nhà trường đối với học sinh

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học lớp …………………………………………………………..

Thành phần tham gia:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ………………

Họ và tên học sinh vi phạm: …………………………………………………………..

Phụ huynh học sinh có vi phạm:

+ Bố:

+ Mẹ:

Cùng một số thành viên trong lớp:

+

+

+

Tường trình vụ việc:

……………………………………………………………

…………………………….

…………………

1. Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm:

…………………………………………………………

2. Ý kiến của phụ huynh học sinh:

…………………………………………………………

3. Ý kiến của học sinh vi phạm:

…………………………………………………………

4. Ý kiến của các học sinh khác

…………………………………………………………

– Căn cứ vào các quy định trên cùng với hành vi không đúng của học sinh………..Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học

 sinh………………………………… với hình thức

 …………………………………………

Bản thân học sinh……………………………………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ lớp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com