Giấy chứng nhận thuê đất của sở địa chính tỉnh, thành phố

Mẫu Giấy chứng nhận thuê đất của sở địa chính tỉnh, thành phố

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày…tháng….năm…

SỞ ĐỊA CHÍNH TỈNH (THÀNH PHỐ)

CHỨNG NHẬN

(Ghi tên tổ chức, cá nhân thuê lại đất)……………………………………………………………………..

Đăng ký thuê tại (bằng số)………………………….. m2 đất (bằng chữ)…………………….mét vuông đất.

Tại: (Khu công nghiệp, khu chế xuất):……………………………………………………………………..

Thuộc xã (phường, thị trấn):…………………………………………………………………………………..

Huyện (quận, thị xã, thành phố):…………………………………………………………………………….

Tỉnh (quận, thị xã, thành phố):………………………………………………………………………………..

Do………………………………………………………………………………………… cho thuê lại.

Gồm các thửa dưới đây

Tờ bản đồ số Lô thửa số Diện tích (m2) Mục đích sử dụng Thời hạn thuê lại Ghi chú
           

Số đăng ký thuê lại đất

…………………………..ĐK/DC

………, ngày…..tháng…….năm……….

GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com