Đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý

Đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý

Đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý là văn bản mà cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị các chủ thể có thẩm quyền xem xét lại việc thụ lý vụ án dân sự của Thẩm phán do có căn cứ cho rằng Thẩm phán vẫn thụ lý vụ án trong khi hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể này.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

 (Về: Hành vi/Quyết định ……… khi đã đủ điều kiện thụ lý)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ Quyết định tiến hành thủ tục thụ lý  vụ án theo thủ tục…………… số…………… của…………… ngày…./…./…….

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ)…………….

( – Ông:………………. – Thẩm phán…………….)

Họ và tên:………………………… Sinh năm:……………

Chứng minh nhân dân số:………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:…………. (ví dụ: người bị khởi kiện theo Đơn khởi kiện của……… ngày……)

Tôi xin được trình bày sự việc như sau:

……………………………………………

Căn cứ điểm….. Khoản……Điều………. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về……………:

“….” (Trích căn cứ mà bạn sử dụng để cho rằng việc thụ lý vụ án trong trường hợp này là trái quy định)

Ví dụ:

Căn cứ Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

Điều 195. Thụ lý vụ án

1.Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2.Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

3.Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

4.Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Mà theo tôi được biết thì Ông:………………….. Sinh năm:……………

Là người khởi kiện theo………………………….

Mặc dù không phải đối tượng được miễn, không phải nộp tạm ứng án phí nhưng Ông:…………………… là Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện vẫn ra Quyết định thụ lý vụ án dân sự trên khi Ông:…………………… (người khởi kiện) chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí.

Vậy, tôi có lý do cho rằng việc thụ lý vụ án của Thẩm phán đã nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật.  Và điều này gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét lại Quyết định thụ lý vụ án số…………… và có biện pháp giải quyết thích hợp.

Tôi mong rằng Quý Tòa có thể:

– … (đưa ra những yêu cầu của bạn về việc xử lý vi phạm)

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước tính đúng đắn của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com