Tờ trình xin kinh phí mua quà tết

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin kinh phí mua quà tết

Tờ trình xin kinh phí mua quà tết là tờ trình được cấp dưới gửi cho cấp trên để trình bày hiện trạng nhằm mục đích đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là cấp trên) quyết định đưa kinh phí mua quà tết.


……….…………….

————

Số:……/TTr-………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

…………., ngày….. tháng…… năm………

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ MUA QUÀ TẾT

Về việc xin kinh phí mua quà tết cho………….

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc;

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ tình hình thực tế tại……………….

Phòng/Ban:……………………………………………

Thuộc…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………….. Số Fax (nếu có):…………………….

Người đại diện: Ông/Bà………………………………………..

Chức vụ:………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do………………….. cấp ngày…… tháng….. năm……

Căn cứ đại diện:…………………………………

Thay mặt Phòng/Ban, tôi xin trình bày với Ban Giám đốc sự việc sau:

……………………………………………………

(trình bày thực trạng, lý do xin cấp kinh phí mua quà tết)

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của công nhân, nhân viên công ty, tôi kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và thực hiện việc quyết định phân bổ tài chính dùng để mua quà tết cho nhân viên, công nhân công ty có………………….. (ví dụ: hoàn cảnh khó khăn,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về những nội dung đã nêu trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người đại diện

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com