Tờ trình cử nhân viên đi học

Tờ trình cử nhân viên đi học là văn bản của cá nhân soạn thảo gửi đến người có chức vụ/ cấp trên có thẩm quyền giải quyết, xem xét, phê duyệt danh sách nhân viên đi học một chuyên ngành, nghiệp vụ nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/tổ chức, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình cử nhân viên đi học

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 CÔNG TY…………….

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH CỬ NHÂN VIÊN ĐI HỌC

Về việc cử nhân viên đi học ……

-Căn cứ Quyết định số…

-Căn cứ Kế hoạch đào tạo…

-Căn cứ…

Kính gửi: – Tổng giám đốc công ty…

Tháng…năm… Phòng hành chính- nhân sự có tuyển thêm… nhân viên vào làm việc cho Công ty tại vị trí…. Qua quá trình làm việc cùng những kết quả đạt được, phòng hành chính nhân sự nhận thấy, có đến 80 trên tổng số 125 nhân viên này vẫn còn thiếu kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cùng các thiết bị tin học, điện tử nhằm phục vụ cho công việc.

Xét thấy việc cử nhân viên đi học khóa đào tạo về máy tính, tin học văn phòng là cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả công việc cho Công ty. Phòng hành chính nhân sự kính đề nghị Tổng giám đốc, các lãnh đạo trong công ty xem xét, tạo điều kiện cho nhân viên được đi học khóa đào tạo như sau:

  1. Nội dung khóa học:

…………………………………………

  1. Địa điểm:

…………………………………………

  1. Thời gian:

…………………………………………

  1. Kinh phí:

………………………………………..

  1. Danh sách nhân viên được cử đi học:
STT Họ tên Thông tin Chức vụ
1      
2      
     

Rất mong nhận được sự quan tâm, phê duyệt từ phía Tổng giám đốc cùng các vị lãnh đạo trong công ty./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT; TC 

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com