Mẫu Tờ trình chi hoa hồng

Tờ trình chi hoa hồng là văn bản của cá nhân/ tổ chức gửi lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết, xem xét, phê duyệt việc chi khoản tiền(hoa hồng) vào một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của tổ chức/ doanh nghiệp đó, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình chi hoa hồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY…………….

 

PHÒNG KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH CHI HOA HỒNG CHO NHÂN VIÊN/ĐẠI LÝ

Về việc chi hoa hồng ……

-Căn cứ Quyết định số…

-Căn cứ chiến lược kinh doanh số…

-Căn cứ Báo cáo doanh thu tháng…

-Căn cứ…

Kính gửi: – Tổng giám đốc công ty…

– Trưởng phòng Kế toán công ty…

Căn cứ số liệu thống kê về tổng doanh thu bán hàng của tháng…năm…. Nhận thấy nhân viên kinh doanh của Công ty đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Vượt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra trong tháng…năm…

Xét thấy việc thưởng hoa hồng cho các nhân viên đạt thành tích kinh doanh xuất sắc là cần thiết để duy trì và phát huy tinh thần làm việc trong những tháng tiếp theo. Trưởng phòng kinh doanh kính đề nghị Tổng giám đốc cùng các vị lãnh đạo trong công ty xem xét, phê duyệt chi số tiền….. cho các nhân viên có thành tích xuất sắc với danh sách kèm theo sau đây:

Danh sách nhân viên được hưởng hoa hồng:

STT Họ tên Thông tin Chức vụ Doanh số Hoa hồng
1          
2          
         

Rất mong nhận được sự quan tâm, phê duyệt từ phía Tổng giám đốc cùng các vị lãnh đạo trong công ty./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT; KT 

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com