Thông báo nghỉ tết

Mẫu Thông báo nghỉ tết


CÔNG TY TNHH

TƯ VẤN LUẬT….

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT

V/v nghỉ tết Nguyên đán năm 2019

Kính gửi:- Ban lãnh đạo công ty TNHH tư vấn Luật

                         –  Toàn thể nhân viên công ty TNHH tư vấn Luật

 –  Quý khách hàng, đối tác của công ty TNHH tư vấn Luật

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-BGĐ quy định về kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm 2019 đối với Công ty TNHH tư vấn Luật

Thay mặt công ty TNHH tư vấn Luật thông báo về lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2019 như sau:

Thời gian nghỉ tết:

Lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2019 từ ngày 26/12/2018 đến hết ngày 06/01/2019 dương lịch ( tức là từ ngày 12/02/2019 đến ngày 22/02/2019 dương lịch). Công ty sẽ bắt đầu làm việc từ thứ 3 ngày 06/01/2019.

Công tác vệ sinh trước tết:

Các phòng ban sẽ có trách nhiệm phân công nhân viên của mình vệ sinh, sạch sẽ khu vực làm việc và thực hiện việc báo cáo đối bộ phận quản lý trước ngày 25/12/2018.

Trên đây là nội dung nghỉ tết Nguyên đán năm 2019 của  công ty TNHH tư vấn Luật, toàn bộ nhân viên có trách nhiệm theo dõi, thực hiện.

Đồng thời công ty gửi đến Quý khách hàng, đối tác của công ty lưu ý để có kế hoạch sắp xếp công việc.

Kính chúc Công ty và quý khách hàng có kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm 2019 An khang, thịnh vượng.

Nơi nhận:

……….

– Lưu VT

TM BAN LÃNH ĐẠO

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com