Thông báo bán hồ sơ

Mẫu Thông báo bán hồ sơ


CÔNG TY …….

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ

Bán hồ sơ mời thầu

Hiện nay , Công ty …. chuẩn bị tổ chức đấu thầu chào giá cạnh tranh rộng rãi sản phẩm …….

Công ty xin kính mời các Quý khách hàng tham gia đấu thầu như sau :

  1. Hình thức đấu thầu : Đấu thầu cạnh tranh giá rộng rãi
  2. Thời gian bán hồ sơ đấu thầu
  • Bắt đầu từ ngày …/…/…. đến …. giờ ngày …/…/….
  • Giá 1 bộ hồ sơ đấu thầu : …../
  • Khách hàng liên hệ mua hồ sơ tại Phòng kinh doanh …… , phòng …, trụ sở Công ty … số ………………… Điện thoại : …………….
  • Hồ sơ tham gia dự đấu giá phải kèm theo giấy bảo lãnh của ngân hàng trị giá …….. và phải gửi đến Công ty ….. trước … giờ ngày …./…./…..
  1. Thời gian đóng thầu : ….. giờ ngày …/…/…
  2. Thời gian mở thầu :
  • Hồ sơ mở thầu công khai vào lúc …. giờ ngày …/…/… tại trụ sở Công ty ……

Công ty …… xin thông báo đến toàn thể khách hàng  và kính mời đến mua hồ sơ và tham gia dự đấu thầu như nội dung nêu trên .

Trân trọng .

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com