Nghiệm thu rừng phòng hộ

Nghiệm thu rừng phòng hộ là việc do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định tiêu chuẩn, chất lượng rừng phòng hộ về khả năng bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái…… Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu rừng phòng hộ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu rừng phòng hộ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU RỪNG PHÒNG HỘ

Căn cứ Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Bên A):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: ………

Cơ quan:…………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Bên được giao rừng ( Bên B):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: ………………

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:………

HKTT:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu rừng phòng hộ các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu rừng phòng hộ:

Tại địa điểm:

……………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu rừng phòng hộ được thực hiện :

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm……..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…….

3.Nội dung cụ thể:

Tiến hành nghiệm thu:

Ngoài các yêu cầu, tiêu chuẩn chung quy đối việc việc tiến hành nghiệm thu rừng trồng theo Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT:

Nghiệm thu rừng phòng hộ còn phải đáp ứng một số yêu cầu riêng theo quy định của từng khu vực như:

-……………………………

-……………………………

-……………………………

 

– Các nội dung khác:……………………

4.Kết luận

…………………………

…………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

Bên A                                                                 Bên B

( Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

     

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com