Mẫu Nghiệm thu đường

Mẫu Nghiệm thu đường


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯỜNG

 1. Đối tượng nghiệm thu : Hệ thống đường …….
 2. Thành phần tham gia nghiệm thu :
 • Đại diện Ban quản lý Dự án :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Phía nhà thầu thi công xây dựng :
 • Người đại diện theo pháp luật :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Người phụ trách thi công trực tiếp :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……

Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….

Tại : ………….

4. Đánh giá hạng mục xây dựng :

 • Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi được phê duyệt
 • Bản vẽ số : …..
 • Tiêu chuẩn , quy phạm xây dựng được áp dụng :
 • Các kết quả kiểm tra , thí nghiệm chất lượng vật liệu , thiết bị được đưa vào sử dụng :
 • Nhật ký thi công , giám sát và các văn bản khác có liên quan
 • . Nội dung nghiệm thu
 • Yêu cầu chung đối với đường
 • Loại đường :
 • Đường cấp I , II , III
 • Đường cấp IV , V , VI
 • Vật liệu xây dựng :
 • Công năng sử dụng :
 • Nội dung kiểm tra :
 • Nền đường :

Yếu tố

Loại và cấp hạng đường

Cách kiểm tra

  Đường cấp I , II , III Đường cấp IV , V , VI  
Bề rộng đỉnh nền      
Độ dốc ngang và độ dốc siêu cao ( %)      
Đọ dốc ta luy ( %)      
Vị trí trục tim tuyến ( mm)      
Cao độ trên mặt cắt phẳng dọc ( mm )      
…………      
 • Loại đất và sức chịu tải của vật liệu :

Phạm vi nền đường tính từ đáy áo đường trở xuống

Sức chịu tải tối thiểu

  Nền đường cấp I , cấp II Đường cấp III đến IV Đường cấp V đến VI
Nền đắp

 

p.      30 cm trên cùng

q.      80 cm – 150 cm

r.       150 cm trở xuống

     
Nền không đào , không đắp và nền đào

 

s.       30 cm trên cùng

t.        30 cm đến 100 cm với đường cấp I , cấp II , cấp III và đến 80 cm với đường các cấp khác

     
 • Các nội dung khác : ………

………

5. Kết luận của Ban kiểm nghiệm :

 • ……………
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

 

( Ký tên , đóng dấu )

Hồ sơ nghiệm thu gồm :

 1. Biên bản nghiệm thu hoàn dịch vụ và các phụ lục kèm theo biên bản này , nếu có
 2. Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com