Nghiệm thu bề mặt bê tông

Mẫu Nghiệm thu bề mặt bê tông


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỀ MẶT BÊ TÔNG

Số:………………………

Công trình/Hạng mục công trình:…………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………….

  1. Đối tượng nghiệm thu:……………………………………
  2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

Đại diện Nhà thầu thi công:……………………………

  1. – Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…
  2. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại công trình:………………………………………………..

  1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện
  • Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

  • Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản có liên quan
  • Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

– Về kỹ thuật: Độ bền, độ chịu nén…..

– Khối lượng đã thực hiện

– Kết luận

  1. Hồ sơ nghiệm thu

– Chứng chỉ xuất xưởng của các thiết bị……..

– Văn bản xác định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ vật liệu

– Bản vẽ, thiết kế

– Nhật ký thi công công trình

– Kết quả thí nghiệm chất lượng

– Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào

  1. Kết luận

– Chấp nhận/Không chấp nhận nghiệm thu:……

– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần phải sửa:

– Thời gian sửa:………………………………………………

Đại diện Ban quản lý dự án

(Ký và ghi rõ họ tên)

                   Đại diện nhà thầu thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com