Giải trình về chi phí tiếp khách

Mẫu Giải trình về chi phí tiếp khách


CÔNG TY …….

Phòng …..

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH

Kính gửi : Phòng kế toán Công ty ………

Tên tôi là : …..

Chức vụ : Trưởng phòng ……..

Sau đây , tôi xin giải trình về việc giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019 :

1.Nội dung :

  • Chi phí đi lại : 200.000 đồng ( có vé xe của trạm thu phí )
  • Chi phí ăn uống : 4.000.000 đồng ( có xuất hóa đơn VAT )

2.Giải trình :

Ngày 25/04/2019 , tôi được cử đi gặp khách hàng theo yêu cầu cầu Công ty để ký kết Hợp đồng số …/…./……

Các chi phí tiếp khách gồm chi phí đi lại và chi phí ăn uống tại Khách sạn ….. là ….. đồng có xuất hóa đơn VAT

Nay tôi làm giải trình này gửi đến Phòng kế toán Công ty …… để giải trình về chi phí tiếp khách ngày 25/04/2019

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn là chính xác .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com