Giải trình sai sót

Giải trình sai sót là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện giải trình bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận về tình trạng xảy ra sai sót thuộc về trách nhiệm của mình, cơ quan hoặc tổ chức.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình sai sót


TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…./….-……

V/v giải trình sai sót

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH SAI SÓT

Kính gửi: Cơ quan/ người có thẩm quyền tiếp nhận

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế/ mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở:

Hotline:                                                                           Số Fax/email (nếu có):

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:                           Sinh năm:

Chức vụ:

Số điện thoại liên hệ:

Báo cáo giải trình sai sót về vấn đề……………….

1.Vấn đề sai sót:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

2.Trình bày lý do:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Công ty………. xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Công ty…………. xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Quý cơ quan tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–         Như trên;

–         Lưu:………….

DOANH NGHIỆP

 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com