Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân

Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm…..

Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân

Kính gửi: – Ông/Bà Giám đốc bệnh viện………………………………………………….. ;

                  – Ông/Bà Trưởng khoa………………………………………………………………..   

Căn cứ:  Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………….. cấp ngày……tháng……năm……

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………………………………

Thực hành chuyên khoa:……………………………………………………………………………………………..

Đã công tác trong ngành y tế từ ngày…….tháng……năm……đến ngày…….tháng……năm……

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………………… cấp ngày…/tháng…/năm…

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn: Dự định hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ làm.

Xét thấy, quy định tại Khoản 1 Điều 42  Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 thì cơ sở khám chữa bệnh chỉ được hoạt động khi đáp ứng yêu cầu:

“ 1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác”.

Tôi làm đơn xin lãnh đạo đơn vị cho tôi được hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ làm việc tại cơ quan.

Tôi xin cam kết thực hiện tốt 12 điều y đức đối với cán bộ công chức ngành y; chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc cũng như các quy định khác của cơ quan đã đề ra.

Tôi  xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai em xin chịu trách nhiệm. Tôi  xin chân thành cảm ơn./.

     Ý kiến của thủ trưởng đơn vị                                                        Người làm đơn

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)                                         (Ký tên và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com