Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh

Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt cựu chiến binh


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT CỰU CHIẾN BINH 

Kính gửi : – Đồng chí ……….. – Trưởng BCH Hội cựu chiến binh …….

–  Căn cứ : – Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội cựu chiến binh Việt Nam 2005

– Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

– Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 150/2006/ NĐ-CP

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Ngày vào Hội : …. – Số thẻ  …..

Đang sinh hoạt Hội tại : …..

Hiện nay tôi đang sinh hoạt trong Hội cựu chiến binh ….. Trong thời gian tham gia sinh hoạt của Hội , tôi luôn thực hiện đầy đủ và tích cực các hoạt động của Hội . Tuy nhiên , thời gian vừa qua , sức khỏe của tôi có sự giảm sút nên con tôi muốn tôi chuyển lên ở cùng để tiện chăm sóc .

Nay tôi chuyển đến ở cùng con nên tôi không thể sinh hoạt tại Hội cựu chiến binh …. do nơi ở của tôi hiện tại không thuận tiện cho tôi tham gia sinh hoạt .

Nay tôi làm đơn này đề nghị Đồng chí …. – Trưởng BCH Hội cựu chiến binh….. cho phép tôi được chuyển về sinh hoạt tại Hội cựu chiến binh …. Trong thời gian tham gia Hội , tôi đã đóng hội phí đến hết tháng …. năm ….

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com