Đơn đề nghị đổi mẫu dấu

Đơn đề nghị đổi mẫu dấu là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị đổi mẫu dấu

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị đổi mẫu dấu đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn đề nghị đổi mẫu dấu là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn đề nghị đổi mẫu dấu

Đơn đề nghị đổi mẫu dấu là văn bản được sử dụng để cá nhân, tổ chức thông báo cho các chủ thể có thẩm quyền biết về việc cá nhân, tổ chức này sẽ tiến hành đổi mẫu dấu mà cá nhân/ tổ chức này đang sử dụng thành mẫu dấu mới.


Trong một số trường hợp, việc đề nghị đổi mẫu dấu thực chất là việc thông báo tới chủ thể có thẩm quyền về việc chủ thể đó sẽ thay đổi mẫu dấu đang sử dụng và sẽ được trình bày theo một mẫu nhất định, như việc thông báo thay đổi mẫu dấu tới Sở kế hoạch và đầu tư sẽ được trình bày theo mẫu được quy định tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO ĐỂ NGHỊ ĐỔI MẪU DẤU

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu
của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:…………………

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:……………………….

– Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: ……………………….

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ Mẫu con dấu mới Ghi chú
 

 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)  

2. Số lượng con dấu:

– Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu): ………………………….

– Số lượng con dấu sau khi thay đổi: ……………………………

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm …

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Trong trường hợp việc đề nghị thay đổi  mẫu dấu không yêu cầu phải được thực hiện theo một mẫu nhất định, bạn có thể trình bày theo mẫu sau (không bắt buộc):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày… tháng… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI MẪU DẤU

(V/v: Đề nghị đổi mẫu dấu của CT…………)

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ………………

KÍNH GỬI:………………..

Tên tôi là:………………….. Sinh năm:……………

Chứng minh nhân dân số:……………. Do CA…………….. cấp ngày…/…/…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………

Là người gửi hồ sơ…………….. tới………….. ngày…/…../……

(Đối với trường hợp chủ thể gửi đơn là tổ chức, bạn có thể trình bày như sau:

Tên công ty:………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày… tháng… năm…….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………….

Số điện thoại:……………………                               Số Fax:…………….

Người đại diện theo pháp luật: Ông……………………

Chức vụ:……………………

Chứng minh nhân dân số:………………. Do CA……….. cấp ngày… tháng… năm…….

Căn cứ xác lập quyền đại diện: Điều lệ công ty số……. năm…… thông qua ngày…/…/…..)

Tôi xin trình bày sự việc  như sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Trình bày về sự kiện dẫn đến lý do đổi đề nghị mẫu dấu được sử dụng)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan cũng như nhu cầu của tôi (công ty chúng tôi), tôi đề nghị Quý công ty/ Quý cơ quan/Ông/Bà cho phép công ty tôi thực hiện việc thay đổi mẫu con dấu hiện công ty tôi đang sử dụng. Cụ thể như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ

Mẫu con dấu mới Ghi chú
 

 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

2. Số lượng con dấu:

– Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu): ………………………….

– Số lượng con dấu sau khi thay đổi: ……………………………

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm …

Tôi xin cam đoan thông tin tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và kính mong Quý công ty/ Quý cơ quan/Ông/Bà chấp nhận đề nghị về việc thay đổi mẫu con dấu mà tôi đã đưa ra trên đây.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com