Biên bản thanh lý phòng tập gym

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thanh lý phòng tập gym


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

BIÊN BẢN THANH LÝ PHÒNG TẬP GYM

(Vv thanh lý phòng tập gym )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …. , chúng tôi gồm có: người thanh lý tài sản và người mua lại tài sản.

Bên A (bên thanh lý ):

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Bên B (bên mua ):

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………

Tiến hành thanh lý tài sản:

Phòng tập tại: ………………………………………………………………………………

Tài sản có trong phòng tập gồm:

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÌNH TRẠNG
         
         
         
         

Bên B tiến hành thanh toán số tiền:……………..………………………………………….

Qua hình thức: ………………………………………………………………………………

Giấy tờ đi kèm:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • ….

Hai bên đã hoàn toàn thống nhất với nội dung trên và tôn trọng thỏa thuận giữa các bên.

BÊN THANH LÝ

 

(ký và ghi rõ họ tên )

BÊN MUA

( ký và ghi rõ họ tên )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com