Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra chất lượng của công việc hoặc sản phẩm  khi được hoàn thành để chuẩn bị đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Căn cứ………………………;

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm …… tại…………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:………

HKTT:…………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu ….đưa vào sử dụng các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu ………………………………………………………………………..

Tại địa điểm:………………………………………………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu …………. trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3.Nội dung cụ thể:

…………………………………………

4. Kết luận

– Chấp nhận nghiệm thu …………………………………….. để đưa vào sử dụng.

……………………………………

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có)

……………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

Nhà thầu

( Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com