Biên bản mượn xe ô tô

Biên bản mượn xe ô tô là văn bản do các chủ thể trong quan hệ giao dịch dân sự tiến hành ghi chép lại nội dung của việc mượn xe ô tô sau khi các bên đã thỏa thuận đi đến thống nhất nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản mượn xe ô tô cụ thể.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản mượn xe ô tô


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….,ngày….tháng…. năm…..

BIÊN BẢN MƯỢN XE Ô TÔ

Căn cứ Hợp đồng mượn xe ô tô số:…../….-…..………………………;

Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên cho mượn xe ô tô: ( Bên A)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:……………………………………….

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………

Bên mượn xe ô tô: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………..

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A đồng ý cho bên B mượn xe ô tô……

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………………….

1.Thông tin xe:

STT Loại xe Tình trạng xe Phụ tùng đi kèm ……….
1 …….      
……….      
…….      
       

2. Định giá xe hiện tại:

Chiếc xe….. có giá trị:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

3. Mục đích sử dụng

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

4.Thời gian sử dụng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………………………………………………..

Bên A và bên B cam kết thực hiện việc mượn xe ô tô theo đúng như điều khoản của Hợp đồng mượn xe ô tô số:…/….-….. các bên đã ký kết. Mọi vi phạm sẽ áp dụng xử lý theo hợp đồng.

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

 

Bên A

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com