Biên bản làm việc ba bên

Biên bản làm việc ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung buổi làm việc, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản họp ba bên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản làm việc ba bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

…………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ ……………………………………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN A: (………………)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN B: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính………………………………………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

BÊN C: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính………………………………………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung buổi làm việc ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:     

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm …

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dụng của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com