Biên bản kiểm tra ba công khai

Biên bản kiểm tra ba công khai là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành kiểm tra công khai, minh bạch đối với các đối tượng kiểm tra nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kiểm tra ba công khai cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kiểm tra ba công khai


CƠ QUAN

Biên bản số:…/…-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN KIỂM TRA BA CÔNG KHAI

(V/v: ……………….)

Căn cứ Quyết định số:…/…-………………………;

Căn cứ Nội dung kiểm tra ……………………………………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……, gồm các bên sau:

BÊN A: (Đại diện kiểm tra)

Tên cơ quan:……………………………… ……………….

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN B: (………………)

Tên cơ quan:…………………………………………..

Trụ sở chính………………………………………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Ngày …/…./…. Cơ quan đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xác nhận về hình thức công khai cụ thể như sau:

1, Đối tượng kiểm tra:

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

2.Thời gian và địa điểm kiểm tra

Vào hồi….h, ngày…. Tháng…. Năm …..

Tại ………………………………………….

3.Nội dung kiểm tra

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

4, Đánh giá việc thực hiện:

………………………………………………………………………………………

5, Ý kiến các bên ( Nếu có)

………………………………………………………………………………………

Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm …

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN KIỂM TRA

ĐỐI TƯỢNG BỊ KIỂM TRA

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com