Thông báo đóng học phí sinh viên hệ chính quy

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo đóng học phí sinh viên hệ chính quy


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

HÀ NỘI

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

V/v đóng học phí sinh viên hệ chính quy trường Đại học Luật Hà Nội

Căn cứ vào quyết định số:…/QĐ- ĐHLHN quy định về việc đóng học phí của sinh viên hệ chính quy trường Đại học luật Hà Nội.

Thay mặt trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về thông tin đóng học phí như sau:

1.Mức thu học phí:

Theo đăng ký của sinh viên trong kỳ.

Mức học phí được tính :…..VNĐ/ tín chỉ môn học.

2.Kế hoạch tổ chức thu học phí:

Thời gian thu học phí bắt đầu từ ngày …/…/…. Đến hết ngày…/…/… thực hiện nộp học phí vào tài khoản chuyên thu của trường Đại học Luật Hà Nội tại Ngân hàng Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô.

Thông tin tài khoản:

Tên tài khoản: trường Đại học Luật Hà Nội.

Số tài khoản:………………………………………….

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô.

Lưu ý:

Sinh viên thực hiện việc đóng học phí cần ghi rõ các thông tin sau: Họ và tên sinh viên, mã sinh viên, khóa học.

Tất cả các sinh viên theo dõi thông báo chủ động nộp học phí trong thời gian quy định.

3.Trường hợp sinh viên không thực hiện đóng học phí theo quy định sẽ bị xử lý theo quy chế của nhà trường.

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng

– Phó hiệu trưởng

– Phòng công tác sinh viên

-……

– Lưu VT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

 HÀ NỘI

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com