Biên bản vi phạm quy chế thi

Biên bản vi phạm quy chế thi là văn bản của cá nhân (giám thị coi thi, thanh tra,…) tiến hành lập để ghi nhận, đưa ra hình thức xử lý về việc cá nhân(thí sinh, người dự thi,…) thực hiện các hành vi vi phạm quy chế thi đã ban hành, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản vi phạm quy chế thi

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI

(Số: …/BB-…) 

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày…tháng…năm… tại:……………………

Chúng tôi gồm có:

  1. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….
  2. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….
  3. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….

Tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế thi với thí sinh có thông tin sau đây:

Họ và tên thí sinh: ……………………….. Mã số sinh viên: ……………

Sinh ngày: ……………………… Đang học lớp: ………………………..

Nội dung vi phạm: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo: ……………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Căn cứ quy chế thi đã ban hành và đã được phổ biến. Xét thấy, việc hành vi thí sinh…………………………….thực hiện là vi phạm quy chế thi. Hội đồng coi thi đề nghị ………………. (cơ quan, bộ phận có thẩm quyền) xử lý thí sinh……………………………… với hình thức: …………………………………………………………………..

Biên bản được lập xong vào…giờ…phút cùng ngày và đã được hội đồng coi thi thông qua.

GIÁM THỊ SỐ 1

GIÁM THỊ SỐ 2 THÍ SINH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com