Phụ lục hợp đồng cho thuê nhà

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Phụ lục hợp đồng cho thuê nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           … , ngày … tháng … năm …

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Số: ….

Căn cứ: – Hợp đồng ký kết số … đã ký ngày … tháng … năm … ;

– Nhu cầu thực tế của hai bên

Hôm nay, ngày……tháng……năm…… tại……………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ (Bên A):…

Đại diện:………………………………………………………………….. Sinh ngày:………………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………….. Cấp ngày………………………………..

Cấp tại:……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………

BÊN CHO THUÊ (Bên B):…

Đại diện:………………………………………………………………….. Sinh ngày:………………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………….. Cấp ngày………………………………..

Cấp tại:……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, thống nhất cả hai đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng cho thuê nhà số …., đối với hợp đồng đã ký số … ngày……tháng……năm…… cụ thể như sau:

  1. Bên cho thuê có trách nhiệm thay thế và sửa chữa đối với những tài sản chung có dấu hiệu hưng hỏng, hao mòn trong thời gian sử dụng.
  2. Bên thuê phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản tài sản chung, nếu làm mất hoặc hỏng phải tự chịu trách nhiệm đền, thay thế tài sản mới.

……………………………………………………………………….

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng cho thuê nhà số …. và có giá trị kể từ ngày ký.

Phụ lục này được lập thành … bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … bản.

BÊN CHO THUÊ

 

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

BÊN THUÊ

 

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com