Mẫu đơn xin trích lục học bạ cấp 3

Mẫu đơn xin trích lục học bạ cấp 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC HỌC BẠ CẤP 3

Kính gửi:-UBND/Công an xã,phường:…….

      – Ban giám hiệu trường…..

Tôi tên : …………………………………………

Sinh ngày ………. tháng ………. năm : ….. , giới tính : …………………..,

Nơi sinh : xã …………………….., huyện ………………….., tỉnh :………………….,

Giấy chứng minh nhân dân số : …………………,

Đang công tác tại……………………………………………………….……………

Là học sinh trường THPT ……………………Khoá:……………….……………..

Đã trúng tuyển kỳ thi Tốt nghiệp THPT  ngày…….tháng……. năm……………

Tại Hội đồng thi:……………………………………………………………………..

Đã được cấp bằng có số hiệu:………………………………………………..……

Lý do xin được cấp trích lục……………………………………………

Vậy tôi viết đơn này, kính gửi các cấp có thẩm quyền xác nhận để Trường PTTH……….. có căn cứ xét cấp “Trích lục từ sổ đăng bộ hoặc sổ điểm” cho tôi.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên trong đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong …. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Hà Nội, ngày….tháng….năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com